Genius Kids English ®

1-2-4-8-12 Kişilik Gruplar

Kişiye Özel VIP Eğitim

Vizyon Misyon

Vizyonumuz

Yaşadığımız asrın ihtiyaçlarından hareketle, gelecek yüzyılların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için profesyonelce çalışmayı, günümüzün tüm teknik ve teknolojik gelişimlerini takip ederek daha ileriye doğru yolculuk yapmayı gaye edinmiş, hedefe ulaşmak için aynı zamanda sevgi ve hoşgörü içerisinde, herkesle diyaloğa açık, his ve düşüncelerini ifade edebilen insanlığın temsilcileriyiz.

Misyonumuz

Atatürk ilke ve inkılaplarına, cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda, Matematik Dünyası eğitim kurumlarında öğrenim gören herkese, eşit mesafede yaklaşım tarzı benimsemek, bütün öğrencilerimizin milli, ahlaki, insani, manevi-kültürel değerlerine saygılı olmak, bu değerleri korumak ve geliştirmek; ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven örnek nesiller yetiştirmek, eğitim dünyasında bir boşluğu doldurmak ve bu hususta gerekli misyonu yüklenmektir.

Metodumuz

Sevgi ve şefkat ışığında iyi bir eğitim ortamı hazırlamak, her öğrenci ile mutlaka ilgilenilerek kabiliyetleri ölçüsünde topluma kazandırmak, öğrencinin kendine has özellikleri ölçüsünde öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmak. Başarılı, başarısız diye öğrencilere ayrıcalık gözetmeden eğitim vermek. Her öğrenciye eşit yaklaşmakla birlikte, uygun zamanı, ortamı ve şartları yakalayamamış ve bu sebeple başarılı olamamış öğrencileri maküs talihine terketme yerine sahip çıkmak, kişiye özel programlarla en az 10 yıl tecrübeli eğitimciler eşliğinde eğitim vererek hakettiği seviyelere taşımaktır.

Stratejimiz

Profesyonel bir yaklaşım, kalite ve markaya önem vermek.

Hedefimiz

İyi öğrenci, iyi aile, iyi bireyler, iyi toplum, Büyük Türkiye, çağdaş bir devlet, mutlu bir dünya.

Prensiplerimiz

Tüm öğrencilerimizi kendi çocuğumuz gibi benimser ve ilgileniriz.

 Kendi çocuğumuza sunulmasını arzu edeceğimiz kalitede hizmet sunarız.

 Kendi çocuğumuzu göndermeyeceğimiz bir yere bir başkasının çocuğunu götürmeyiz   ve göndermeyiz.

 Tüm öğrencilerimizi, yaşı kaç olursa olsun, yetişkin kabul eder, onlarla bir yetişkinle konuşur gibi konuşuruz.

  Tüm velilerimizle bir dost gibi, onların beklentilerine en seri, en doğru ve en kaliteli biçimde cevap vermek amacındayız.

 Kendine güvenen, bağımsız, kendi davranışlarının sorumluluğunu alabilen, sosyal yönü kuvvetli çocukların aynı zamanda başarılı öğrenciler de olduğu gerçeğinden hareket ederek, öğrencilerimizin sosyal ve psikolojik gelişimlerine de önem veririz.

 Biz güvenilir olmayı esas kabul ederiz.